การประชุมผู้บริหารสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายณรงค์ พันหนูเทียน รองศึกษาธิการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยนางธิดา มิ่งขวัญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปางเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 5/2565 เพื่อร่วมหารือและพิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงเรียนเอกชน ณ ห้องประชุมพระบาท 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง