การตรวจติดตามการขับเคลื่อน และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2565

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ได้ตรวจติดตามการขับเคลื่อน และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2565 ณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเม่เมาะ (กศน.อำเภอแม่เมาะ) โดยนายณรงค์ พันหนูเทียน รองศึกษาธิการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ให้การต้อนรับและติดตามคณะดังกล่าว