การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกบุคคลเพื่อขอรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2565

นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง มอบนายณรงค์ พันหนูเทียน รองศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกบุคคลเพื่อขอรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดลำปาง โดยมีครูคณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ผู้บริหารการศึกษา เสนอขอรับรางวัลดังกล่าว จำนวน 105 ราย