การประชุมบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2 / 2565

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายณรงค์ พันหนูเทียน รองศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2 / 2565 ณ ห้องประชุมพระบาท 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เพื่อแจ้งข้อราชการ นโยบายและแนวทางการดำเนินงานสู่การปฏิบัติ รวมถึงการร่วมหารือและพิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง