การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปางได้รับรายงานตัว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี พ.ศ. 2564 โดยมีนายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง และนายณรงค์ พันหนูเทียน รองศึกษาธิการจังหวัดลำปาง กล่าวแสดงความยินดี และให้โอวาทในโอกาสเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง โดยได้รับรายงานตัวบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดลำปาง จำนวน 4 ราย