การประกวดการนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE

นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหน่วยงานและแกนนำสำคัญ ได้แก่ ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ซึ่งนายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้นายณรงค์ พันหนูเทียน รองศึกษาธิการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เข้าร่วมประกวดการนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 31 กรกฎาคม 2565 ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี โดยจังหวัดลำปาง ได้รับรางวัล จังหวัด TO BE NUMBER ONE ที่รักษามาตรฐานพร้อม เป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 2 อำเภอเกาะคา ได้รับโล่รางวัล อำเภอ TO BE NUMBER ONE ระดับดีเด่นระดับประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้รับรางวัลชมรม TO BE NUMBER ONE ที่รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่ 3 โรงเรียนเถินวิทยา ได้รับโล่ รางวัล ชมรม TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับเงินระดับประเทศ ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน ได้แก่ ชุมชนเทศบาลตำบลวังพร้าวและชมรมTO BE NUMBER ONE ในหน่วยงานกระทรวงยุติธรรม ได้แก่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง