พิธีพระราชทานธงคณะลูกเสือแห่งชาติ ธงลูกเสือกรุงเทพมหานคร และธงลูกเสือประจำจังหวัด

1 กรกฎาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์พระราชทานธงคณะลูกเสือแห่งชาติ ธงลูกเสือกรุงเทพมหานคร และธงลูกเสือประจำจังหวัด ทั้ง 77 จังหวัด เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนรัชกาล โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง(ผู้เชิญธง) พร้อมด้วยนายสมเกียรติ ปงจันตา ผอ.สพป.ลำปาง เขต 1 (ผู้ช่วยผู้เชิญธง) นางรุ่งทิพย์ ทาวดี รองศึกษาธิการจังหวัดลำปาง(ผู้รักษาธงคนที่1 ) และ ผอ.กศน.จังหวัดลำปาง เข้าร่วมพิธีพระราชทานธงลูกเสือประจำจังหวัดและพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม พร้อมเข้ารับพระราชทานเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน และผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน ซึ่งจัดโดย สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี