การประชุมการพิจารณามาตรฐานตัวชี้วัด เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปางรอบที่ 2

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมการพิจารณามาตรฐานตัวชี้วัด เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง รอบที่ 2 (ระว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2565) เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมพระบาท 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง