การประชุมทีมบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 5 / 2565

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมทีมบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 5 / 2565 ณ ห้องประชุมพระบาท 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เพื่อร่วมหารือ พิจารณาและวางแนวทาง รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม