การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ครั้งที่ 6/2565

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นายบรรพ์​ ใสแจ่ม​ ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นางรุ่งทิพย์ ทาวดี รองศึกษาธิการจังหวัดลำปาง และนางสาวภคมน วงศ์ศรี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ครั้งที่ 6/2565 โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และของจังหวัด พร้อมทั้งหารือข้อราชการที่สำคัญ นโยบายเร่งด่วนและนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลและจังหวัดลำปาง เพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องยึดถือและนำไปปฏิบัติ