ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง (กศจ.) ครั้งที่ 6 / 2565

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง (กศจ.) ครั้งที่ 6 / 2565 ณ ห้องประชุมพระบาท 2 ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง โดยมีนายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธาน นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 เป็นรองประธาน นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เป็นกรรมการและเลขานุการ และนางรุ่งทิพย์ ทาวดี รองศึกษาธิการจังหวัดลำปางเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ในการประชุมดังกล่าว