ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม การบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในการจัดการเรียนการสอน

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายบรรพ์​ ใสแจ่ม​ ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นางรุ่งทิพย์ ทาวดี รองศึกษาธิการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม การบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในการจัดการเรียนการสอน ของศูนย์การเรียนรู้นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองปาน และศูนย์การเรียนรู้นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองลำปาง เพื่อติดตามการนำหลักสูตรทุจริตศึกษาและ คู่มือหลักสูตรดังกล่าวไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
ภาพ/ข่าว : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
ประชาสัมพันธ์ : งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง