ประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการครั้งที่ 5 / 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้อำนวยการหน่วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการครั้งที่ 5 / 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมพระบาท 2 ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม