ศธจ.ลำปาง จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ”รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยนางรุ่งทิพย์ ทาวดี รองศึกษาธิการจังหวัดลำปาง นำบุคลากรในสังกัดจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้บุคลากรในสังกัดและประชาชนเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ช่วยป้องกันและลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน