ศึกษาธิการภาค 15 ตรวจติดตาม การดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

นที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ได้ตรวจติดตาม การดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง โดยนายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนางรุ่งทิพย์ ทาวดี รองศึกษาธิการจังหวัดลำปาง และผู้อำนวยการกลุ่มและผู้อำนวยการหน่วย ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานขององค์กร ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง