การประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการดำเนินงานการจัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี จราจร ประจำปี 2565

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นางรุ่งทิพย์ ทาวดี รองศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการดำเนินงานการจัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี จราจร ประจำปี 2565 ซึ่งดำเนินการโดย กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมพระบาท 2 ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

ภาพ : กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

ข่าว /ประชาสัมพันธ์ : กลุ่มอำนวยการ งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง