การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปางเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565 ได้แก่ รางวัลคุรุสดุดี รางวัลคุรุสภา และรางวัลครูผู้สอนดีเด่น เพื่อคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล ที่มีการประพฤติปฏิบัติตนเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี ณ ห้องประชุมพระบาท 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง