การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมพระบาท 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง โดยมีนายณัฏฐพล แสงศรีจันทร์ เป็นประธาน นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เป็นเลขานุการ และนางรุ่งทิพย์ ทาวดี รองศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ในการประชุมดังกล่าว