การอบรมโครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองให้แก่ประชาชน หน่วยงานทางปกครอง และเจ้าหน้าที่ของรัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปางเข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองให้แก่ประชาชน หน่วยงานทางปกครอง และเจ้าหน้าที่ของรัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่กับ สำนักงานศึกษาธิการภาค15 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมพระบาท 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง โดยนายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการ จังหวัดลำปาง และนางรุ่งทิพย์ ทาวดี รองศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ได้ให้โอวาทและนำบุคลากรเข้ารับการอบรมดังกล่าว