การประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติ การบริหารจัดการคดีและการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ พ.ศ.2565

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นางเนตรชนก ธรรมกุล ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติ การบริหารจัดการคดีและการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ พ.ศ.2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง ซึ่งนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยมีรองนายกรัฐมนตรีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เป็นประธานการประชุมดังกล่าว
ภาพ: กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
ข่าว/ประชาสัมพันธ์ : งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง