การประชุมอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง โดยนายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง อนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยนางรุ่งทิพย์ ทาวดี รองศึกษาธิการจังหวัดลำปางดำเนินการประชุมอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมพระบาท 2 ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง โดยมีรองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานการประชุม เพื่อกลั่นกรองงานให้แก่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง (กศจ.) เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา