พิธีเปิดโครงการและการลงนาม MOU “สร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชน เพื่อผลิตกำลังคนของประเทศ”

วันที่ 22 มกราคม 2565 นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นางรุ่งทิพย์ ทาวดี รองศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ “สร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนเพื่อผลิตกำลังคนของประเทศ ภายในชื่อโครงการ “อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ ” โดย นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “สร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชน เพื่อผลิตกำลังคนของประเทศ” พิธีเปิดโครงการและการลงนาม MOU. จัดขึ้น ระหว่าง 4 หน่วยงานหลัก ได้แก่ สพฐ. สอศ. กศน. สช. ณ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและศึกษาตามอัธยาศัย ผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ