การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2565

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง (กศจ.) ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2565 โดย นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ในฐานะกรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงรายละเอียดข้อมูล พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระบาท 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง