การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกลายผ้าอัตลักษณ์ลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางวราภรณ์ ฟูสามป๊อก ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกลายผ้าอัตลักษณ์ลำปาง โดยมี นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน เพื่อคัดเลือกลายผ้าอัตลักษณ์ลำปาง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำหนังสือ “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล” เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรางพระเจริญพระชนมพรรษา ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลำปาง