การคัดเลือกเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOLจังหวัดลำปาง ประจำปี 2565

วันพุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา 13.00 น. นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางรุ่งทิพย์ ทาวดี รองศึกษาธิการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นางจินดา สุวรรณชัญ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และนางสาวพิชญาวรินย์ อุตส์กัณฐ์ทรา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOLจังหวัดลำปาง ประจำปี 2565 โดยมี นางนงคราญ คชรักษา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นประธาน เพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชน เข้าร่วมประกวดในระดับภาคเหนือ ดำเนินการภายใต้มาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมพระบาท ๑ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง