ประชุมมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานและรับฟังปัญหาอุปสรรค ในการนำเสนอนโยบายไปสู่การปฏิบัติของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 27-28 ธันวาคม 2564 นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางรุ่งทิพย์ ทาวดี รองศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานและรับฟังปัญหาอุปสรรค ในการนำเสนอนโยบายไปสู่การปฏิบัติของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดย นางสาวตรีนุช ตรีทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบาย และนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้แนวทางการทำงาน รวมถึงให้ หน่วนงานการศึกษา ได้สรุปผลการปฏิบัติงานและนำเสนอ good practies ณ.ห้องประชุม Grand Palazzo ชั้น 7 โรงแรมพาลาสโซ่ ดินแดน กรุงเทพมหานคร