การประชุมผู้บริหารฯ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่12/2564

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายบรรพ์​ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้​ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมประชุมผู้บริหารฯ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่๑๒/๒๕๖๔ ผ่านทางระบบ Zoom