ประชุมคณะกรรมการกลางในการพิจารณามาตรฐานตัวชี้วัดรายบุคคล

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางในการพิจารณามาตรฐานตัวชี้วัดรายบุคคล ณ ห้องประชุมพระบาท 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการกำหนดตัวชี้วัดและมาตรฐานที่ใกล้เคียงกัน ในการประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง รอบที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)