ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เกี่ยวกับเรื่องบริหารงานบุคคล

          วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าจังหวัดลำปาง ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เกี่ยวกับเรื่องบริหารงานบุคคล ซึ่ง นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ในฐานะกรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงรายละเอียดข้อมูล พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระบาท ๑ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง