สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง โดยนายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง สานต่อนโนบาย No Gift Policy กระทรวงศึกษาธิการ งดรับและให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่ หรือโอกาสอื่นใด เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส