ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กรณีเปลี่ยนแปลงงบประมาณ) คลิกที่นี่

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-เปลี่ยนแปลงงบประมาณ

แผนการจัดซื้อจ้ดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หมายเหตุ : เอกสารมี 2 หน้า คลิกหน้าถัดไปที่มุมซ้ายด้านล่าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หมายเหตุ : เอกสารมี 2 หน้า คลิกหน้าถัดไปที่มุมซ้ายด้านล่าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-งบลงทุน-2563