ร่วมเป็นเกียรติการจัดการอบรมสัมมนาวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

วันพุธ ที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นางวราภรณ์ ฟูสามป๊อก ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมเป็นเกียรติในการจัดการอบรมสัมมนาวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย โดย ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดารองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมดังกล่าว ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง