ประชุมหารือข้อราชการ รายงานผลการดำเนินงาน และกิจกรรมอื่นๆ

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง และนางรุ่งทิพย์ ทาวดี รองศึกษาธิการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ประชุมหารือข้อราชการ รายงานผลการดำเนินงาน และกิจกรรมอื่นๆ