ประกาศให้ผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2564

เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2564
ยื่นความประสงค์เข้าสอบในจังหวัดที่อาศัยอยู่ปัจจุบันหรือที่ทำงานปัจจุบัน ระหว่างวันที่ 16-22 ธันวาคม 2564 ทางระบบยื่นความประสงค์เลือกจังหวัดในการเข้าสอบครูผู้ช่วยฯ เว็บไซต์ http://obecprovince64.com