ประชุมโครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้ นางรุ่งทิพย์ ทาวดี รองศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมโครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบไปด้วยผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง