ประกาศ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม)

ประกาศ กศจ.ลำปาง

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม)

1.สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

2.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

ดาวนโหลด ประกาศ สพป.ลป.เขต2

ดาวนโหลด ประกาศ สพม.ลำปาง ลำพูน