ประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 11/2564

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง มอบหมาย นางวราภรณ์ ฟูสามป๊อก ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 11/2564 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง และในเวลาต่อมาได้ เข้าชมนิทรรศการแสดงผลงาน เสน่ห์ผ้าทอสานต่อผ้าถิ่นเมดอินลำปาง ณ บริเวณโถงด้านล่างหอประชุมจังหวัดลำปาง