ประชุม “เชิงปฏิบัติการทบทวนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการรายปี 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุม “เชิงปฏิบัติการทบทวนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการรายปี 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมพระบาท 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง