ประกาศ กศจ.ลป.การคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประกาศ กศจ.ลป.

การคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ประถมศึกษาลำปาง เขต 1, เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

ดาวน์โหลดประกาศ สพป.ลป.เขต 1

สพป.ลป.เขต 2

สพม.ลำปาง ลำพพูน