ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง (ประกาศเพิ่มเติม)

เรื่อง  กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม
ประกาศครั้งที่ 1
ประกาศเพิ่มเติม

ประกาศสอบ-เพิ่มเติม-11-12-ธันวาคม-2564