ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคางานก่อสร้าง 4 โครงการ คลิกที่นี่

ก่อสร้างรั้วสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

ก่อสร้างโรงจอดรถสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

ก่อสร้างเสาธงชาติและศาลาพระ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

ก่อสร้างถนนคอนกรีต สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง