ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 คลิกที่นี่
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน ตุลาคม 2564 คลิกที่นี่

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

  • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่