สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตามแบบ สขร.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

  • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 คลิกที่นี่
  • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564 คลิกที่นี่