สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตามแบบ สขร.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565 คลิกที่นี่
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565 คลิกที่นี่
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565 คลิกที่นี่
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565 คลิกที่นี่
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565 คลิกที่นี่
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565 คลิกที่นี่
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 คลิกที่นี่
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565 คลิกที่นี่
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564 คลิกที่นี่
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 คลิกที่นี่
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564 คลิกที่นี่