พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และการประชุมเริ่มโครงการ Project kick-off  โครงการ การพัฒนาระบบสนับสนุนการทำงานเชิงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำพื้นที่จังหวัดลำปาง

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางรุ่งทิพย์ ทาวดี รองศึกษาธิการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นางเนตรชนก ธรรมกุล ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วม พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และการประชุมเริ่มโครงการ Project kick-off  โครงการ การพัฒนาระบบสนับสนุนการทำงานเชิงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยมี นายสิธิชัย  จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีฯ และมีหน่วยงานร่วมลงนามในพิธี จำนวน 23 หน่วยงาน ณ ห้องประชุมโอฬารรมย์ อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชัฏลำปาง