ประชุมจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 9.30 น. นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปางเป็นประธานการประชุมจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมพระบาท 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง