สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563 คลิกที่นี่
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 คลิกที่นี่
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 คลืกที่นี่
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 คลิกที่นี่
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 คลิกที่นี่
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563 คลิกที่นี่
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 คลิกที่นี่
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 คลิกที่นี่
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 คลิกที่นี่
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 คลิกที่นี่
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 คลิกที่นี่
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 คลิกที่นี่