พิธีเปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน หลักสูตร ผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา รุ่นที่ 1

19 ต.ค. 64  นายบรรพ์  ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางรุ่งทิพย์  ทาวดี รองศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน หลักสูตร ผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 – 21 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมคุรุมนตรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 โดยมีนายสมเกียรติ  ปงจันตา หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดลำปาง เป็นผู้กล่าวรายงาน และปลัดจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ