ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563 คลิกที่นี่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 คลิกที่นี่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563 คลิกที่นี่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 คลิกที่นี่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 เพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 คลิกที่นี่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563 คลิกที่นี่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 คลิกที่นี่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 คลิกที่นี่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 คลิกที่นี่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 คลิกที่นี่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 คลิกที่นี่