ประชุมอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 6/2564

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง โดยนายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ดำเนินการจัดประชุมอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 6/2564 โดยมี รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานการประชุม เพื่อกลั่นกรองงานให้แก่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง (กศจ.) เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ณ ห้องประชุมพระบาท 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง