ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564  เวลา 10.30 น. นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางรุ่งทิพย์  ทาวดี รองศึกษาธิการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนางจินดา สุวรรณชัญ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา นางวราภรณ์ ฟูสามป๊อก ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และนายพีรพงศ์ ดวงแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง จำนวนกว่า 1,600 คน ซึ่งได้รับการต้อนรับจากผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และบุคลากรครู เป็นอย่างดี